Privacy verklaring

Privacy verklaring gebroederslinders.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Gebroeders Linders kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Gebroeders Linders, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Gebroeders Linders verstrekt. Gebroeders Linders kan de volgende persoonsgegevens verwerken:- Uw voor- en achternaam- Uw adresgegevens- Uw telefoonnummer- Uw e-mailadres- Uw IP-adres

WAAROM GEBROEDERS LINDERS GEGEVENS NODIG HEEFT

Gebroeders Linders verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.Daarnaast kan Gebroeders Linders uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG GEBROEDERS LINDERS GEGEVENS BEWAART
Gebroeders Linders bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Gebroeders Linders verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor deuitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Privacyverklaring

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Gebroeders Linders worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gebroeders Linders gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

GOOGLE ANALYTICS Gebroeders Linders maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Gebroeders Linders bij Googlezoekresultaatpagina’s zijn.De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees hetprivacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Gebroeders Linders te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Gebroeders Linders heeft hier geen invloed op.Gebroeders Linders heeft Google geen toestemming gegeven om via Gebroeders Linders verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@gebroederslinders.nl. Gebroeders Linders zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Gebroeders Linders neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Gebroeders Linders maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Gebroeders Linders verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Gebroeders Linders op via info@gebroederslinders.nl. www.gebroederslinders.nl is een website van Gebroeders Linders. Gebroeders Linders is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: Rector Cremersstraat 7, 5817 AL Smakt
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 74280589
Telefoon: 06 309 880 48
E-mailadres: info[at]gebroederslinders.nl